Jakie PKD (przedmiot działalności) dla architekta?

Jeśli zaczynasz biznes (sam lub w spółce), będziesz musiał wybrać przedmiot działalności  i sprecyzować go w formie konkretnych kodów PKD. 

Oto krótka ściąga:

PODSTAWOWE PKD DLA ARCHITEKTA

71.11.Z Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne

74.10.Z  Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Z pewnością nie ma sensu (ani potrzeby) wpisywanie wszystkich możliwych rodzajów działalności, jednak nie ma się też co ograniczać.

Dlatego podsuwam inne jeszcze rodzaje działalności, które możesz wykonywać niejako przy okazji lub w związku z działalnością projektową.

DLA PROJEKTUJĄCYCH MEBLE

31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych

31.02.Z Produkcja mebli kuchennych

31.09.Z – Produkcja pozostałych mebli

DLA WYCHODZĄCYCH W TEREN

tekst alternatywny

81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

DLA BLOGUJĄCYCH I AUTORÓW

62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem

63.12.Z Działalność portali internetowych 
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

58.11.Z Wydawanie książek 

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych

DLA WYZNAWCÓW YOU TUBE’A

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

DLA FOTOGRAFUJĄCYCH

74.20.Z Działalność fotograficzna

DLA NAUCZAJĄCYCH
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

Dobór kodów zależy od tego, jak zamierzasz prowadzić swoją firmę, jaki jest Twój model biznesowy i  co lubisz robić. 

Pamiętaj, że jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, w łatwy (i darmowy) sposób będziesz mógł uzupełnić swoje zarejestrowane PDK. Jeśli jednak zakładasz spółkę partnerską lub z ograniczoną odpowiedzialnością, to skup się na tym, bo każda zmiana… kosztuje.

Na moją prośbę artykuł przygotowała dla nas-Agata Klima-Nowak; Adwokat. Pomaga przedsiębiorcom i osobom prywatnym korzystnie i bezpiecznie zarządzać ich majątkiem tak, aby sami mogli się skupić na swoich kluczowych projektach.Dla swoich klientów tworzy i analizuje umowy, odzyskuje ich należności, pomaga rozwiązywać spory z kontrahentami, doradza w ich bieżącej działalności.

Jeśli chcecie umówić się na konsultację z Agatą – kliknij tutaj i wybierz dogodny terminagata.nakiedy.pl

Polub na Facebooku , blog Prawo dla Przedsiębiorczych 

W kolejnym artykule od Agaty dowiemy się więcej na temat: Czy spółka z o.o. jest dobra dla architekta?


tekst alternatywny
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial